Free Ethical Hacking Workshop – Kathmandu oct 2016 “Hackers For Charity”, Hackers House

काठमाडौं मा “Hackers For Charity – NHC” अन्तर्गत पोखरा देखि ktm सम्म आयेर Oct 17, 2016 देखि सुरु भयेको “Ethical Hacking & Cyber Security” तीन दिने वोर्क्सोप आज समापन गर्न सफल भयेको छु । सर्बप्रथम, धन्येबाद चाइ RAC KTM Mid-Town लाई दिन चाहन्छु । धन्येबाद स्वोरूप, धेरै न सके पनि, केइ रकम चाइ Rtr. Alisha Rajbahak (Vice President of RAC KTM MID-TOWN for RY 2016-17) लाई हस्तान्तरण गरेको छु र सो रकम उहाँ आबद्ध रहेको RAC KTM Mid-Town Club मा जाने छ ।

तेसै गरि, RAC KTM MID-TOWN कै भाइ Rtr. Santosh Purbey, Rtr Kapil Ghimire, Rtr.Prabin Sharma र मलाइ Troubleshoot/Volunteer मा अत्याधिक सहयोग गर्ने भाइ Krishna Chalise , Pradeep Kc र Bishnu Chapagain भाइ लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

-Regards : Bijay Acharya (www.bijayacharya.com)

#nhc #CyberAware #ktmWorkshop #EthicalHacking 

ktm-workshop-by-nhc-bijay-acharya-1 ktm-workshop-by-nhc-bijay-acharya

437 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *